tel.: +48 52 387 24 42 / e-post: info@klimat-solec.com

   

Erbjudande

Luftkonditionering, ventilation, värme, rökutsugning, dammutsugning, automation.
Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych

 • Sanitära anläggningar

  KLIMAT SOLEC är en av landets viktigaste leverantörer av sanitära anläggningar: ventilation, luftkonditionering, värme, dammutsugning och rökutsugning. Dessa frågor är några av de viktigaste problemen som man ska ta hänsyn till vid projektering av en byggnad.

  Varierande typer av byggobjekt kräver att projekterare och entreprenörer anpassar individuellt sina lösningar till enskilda problem med sanitära anläggningar. Väljer man ett system till en bestämd byggnadstyp ska man först och främst bestämma byggnadens syfte och den teknik som ska användas.

  KLIMAT SOLEC erbjuder sina kunder individuella och optimerade tekniska lösningar inom sanitära anläggningar som används på olika objekt: från kommersiella och kontorsbyggnader till mycket komplexa system i industri-, laboratorie- eller medicinska objekt.

 • Ventilation

  KLIMAT SOLEC levererar ventilationsanläggningar för varierande objekt, t.ex.; hotell, restauranger, fritids- och sporthallar, laboratorier, militära objekt, kontors- och industribyggnader och byggnader inom hälso- och sjukvård. I de byggnader som omnämns ovan monterar företaget anläggningar för komfortventilation, processventilation, nödventilation och brandventilation.

  KLIMAT SOLEC levererar alla typer av ventilationsanläggningar - från enkla gravitationssystem till avancerade mekaniska ventilations- och luftkonditioneringssystem. Beroende på inställningarna ansvarar dessa anläggningar för utbyte av luft som samtidigt kan rengöras, värmas upp, kylas ned, fuktas eller torkas. Med så många olika lösningar kan vi uppfylla byggherrars alla krav.

  Eftersom våra anläggningar utrustas med högprestationsmoduler för värmeåtervinning från frånluft och med delar för justering av varierande flöde av ventilationsluften, innebär det dessutom att KLIMAT SOLEC:s anläggningar kännetecknas av mycket låga driftskostnader.

  Skicka förfrågan: info@klimat-solec.fi

 • Luftkonditionering

  KLIMAT SOLEC utför både komfort- och processluftkonditionering. Inom ramen för dessa anläggningar monteras system som baserar på anordningar med direkt avdunstning (freonsystem med luftkonditionering av typerna Split, Multi Split och VRF, kondensaggregat som matar freonkylare) eller på system med indirekt vatten- eller glykolkylning (system med isvatten som matar fläktkonvektorer, vatten-/glykolkylare samt teknologiska anordningar).

  Här används system med justerbar kylkapacitet och varierande flöde i isvattensystem, vilket innebär att anläggningarna kännetecknas av mycket låga driftskostnader. I de objekt där större krav ställs, monteras anläggningar för torkning eller fuktning.

  Skicka förfrågan: info@klimat-solec.fi

 • Rökutsugning

  KLIMAT SOLEC levererar anläggningar för mekanisk rökutsugning i byggnader avsedda för olika ändamål. Till dessa hör först och främst underjordiska parkeringsplatser, handelsbyggnader och samhällsnyttiga byggnader.

  KLIMAT SOLEC levererar rökutsugningssystem både med en eller flera zoner. Fördelen med KLIMAT SOLEC är att företaget monterar system med en zon genom att använda rökutsugningsledningar av typen kZO med brandklass E600 120(ho)S 1500 single som man tillverkar under märket KLIMAT PRO.

  KLIMAT SOLEC levererar rökutsugningsanläggningar med olika system. Det är anläggningar med enkel funktion, som endast används för att suga ut rök samt system med två funktioner. System med två funktioner används i vanliga fall som frånluftsystem och som rökutsugningssystem i fall av brand. KLIMAT SOLEC utrustar sina rökutsugningssystem med utrustning från välkända tillverkare.

  Skicka förfrågan: info@klimat-solec.fi

 • Dammutsugning

  KLIMAT SOLEC levererar dammutsugningsanläggningar för en rad byggnader där det i samband med olika teknologiska processer släpps ut olika typer av föroreningar, särskilt damm.

  Anläggningar för dammutsugning tillverkas, beroende på typen av den damm som transporteras, av plåtdelar i olika tjocklekar. Plåttjockleken anpassas efter de investeringskostnader som är optimala för byggherren, samtidigt som anläggningens nödvändiga kapacitet garanteras.

  I förekommande fall tillverkas anläggningarna av olika material, oftast av svart stålplåt, förzinkad stålplåt och syrabeständig stålplåt. Beroende på behov kan anläggningarna kopplas samman med mantlar eller snabbfästen. KLIMAT SOLEC använder mekaniska dammavskiljare, bl.a. cyklon, filtercyklon och anordningar med filterventilation för att rena dammförorenad luft.

  Skicka förfrågan: info@klimat-solec.fi

 • Modernisering av anläggningar

  En ny dynamiskt utvecklande verksamhet på KLIMAT SOLEC är moderniseringen av befintliga HVAC-anläggningar.

  Ökade energikostnader innebär att byggherrar och byggnaders användare tar större hänsyn till låga driftskostnader. Energiförbrukningen påverkas mest av de lösningar och standarder som väljs för HVAC-anläggningarna.

  KLIMAT SOLEC kommer fram kunders förväntningar och analyserar de befintliga lösningarna och med stöd av sin mångåriga erfarenhet föreslår att optimera dem. Optimeringens omfattning anpassas vid varje tillfälle till kundernas förväntningar och de lösningar som erbjuds baseras på en noggrann teknisk och ekonomisk analys som tar hänsyn till många aspekter.

  Skicka förfrågan: info@klimat-solec.fi

 • Automation

  KLIMAT SOLEC garanterar fullständig automation av de investeringsprojekt som genomförs, särskilt: ventilationscentraler, luftkonditioneringscentraler, värmecentraler, pannrum, isvattencentraler, sugfläktar, rökutsugningssystem, garageventilation med stöd från lämpliga detektorer, batteriladdningsstationer, lednings- och övervakningssystem för byggnader (BMS-system), automationsstationer AKPiA, el/styrskåp.

  Dessutom erbjuder KLIMAT SOLEC att modernisera befintliga automationssystem för att förbättra systemens effektivitet. Företaget förbereder expertutlåtande i fråga om huruvida ett automationssystem har monterats korrekt (gäller HVAC-automation). KLIMAT SOLEC levererar dessutom automation och detektion i områden med explosionsrisk (t.ex. brandledningar som styr rökutsugning).

  Skicka förfrågan: info@klimat-solec.fi

 • Service

  För att garantera att ventilations-, luftkonditionerings- och värmeanläggningarna fungerar korrekt erbjuder serviceavdelningen på KLIMAT SOLEC garantibesiktningar, besiktningar efter det att garantin gått ut, ett servicebesök samt fullständig kontinuerlig övervakning av luftkonditionerings- och ventilationssystem.

  Företaget erbjuder omfattande servicetjänster till sina kunder i hela landet. Kontinuerligt underhåll av luftkonditionerings- och ventilationssystem garanterar att de fungerar korrekt, vilket direkt sänker driftskostnaderna och förlänger komponenternas livslängd.

  Lämpligt underhåll av enskilda systemdelar sparar energi, förbättrar luftkvaliteten och minimerar risken för förekomsten av svamp, allergiframkallande ämnen eller obehagliga lukter. Serviceavdelningen är auktoriserad och har licens och servicereferenser i fråga om montering och reparation av anordningar från världskända tillverkare.

  Skicka förfrågan: info@klimat-solec.fi

 • Produktion av KLIMAT PRO

  KLIMAT PRO är ett nytt varumärke introducerat av KLIMAT SOLEC som erbjuder produktion av ett brett sortiment ventilationsdelar:

  - delar för rökutsugning,
  - rektangulära delar,
  - rundformade delar,
  - flexibla delar,
  - luftdon,
  - tak- och väggdelar,
  - ljuddämpare,
  - spjäll,
  - ventilationsfläktar.

  KLIMAT PRO levererar pålitliga och högkvalitativa produkter. Våra produkter undergår noggranna kontroller och prov vilket resulterar i produkter av mycket hög kvalitet. KLIMAT PRO levererar delar till objekt av många olika slag: köpcentra, äventyrsbad, hotell, restauranger och samhällsnyttiga objekt, hälso- och sjukvårdsinrättningar, objekt inom läkemedels- och kemiindustrin, produktionsanläggningar, tryckerier eller silor.

  Eftersom företaget är mån om miljön har KLIMAT PRO en sträng miljöpolicy. Vi gör allt för att minska eventuella utsläpp i miljön. Vi begränsar mängden förbruknings- och produktionsmaterial genom återvinning. Och dessutom sparar vi energi tack vare lämpliga energihanteringssystem.

  Mer information finns på: www.klimat-pro.pl

  Skicka förfrågan: info@klimat-solec.fi