tel.: +48 52 387-24-42 / mail: info@klimat-solec.pl

   

O firmie

Dopasowane rozwiązania. Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie, automatyka, serwis.

 • O nas

  KLIMAT SOLEC jest jednym z ważniejszych w kraju generalnych wykonawców instalacji sanitarnych i automatyki. Realizujemy kompleksowe inwestycje m.in. z zakresu wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, oddymiania oraz instalacji przemysłowych. Zapewniamy profesjonalną obsługę na każdym etapie inwestycji – od projektu aż po serwis. Jesteśmy również producentem elementów wentylacyjnych, oddymiających, instalacji fotowoltaicznych oraz automatyki.

   

  Projektowanie

   

  Montaż

   

  Serwis

   

  Modernizacja

   

  Produkcja

  Nasze 30-letnie doświadczenie oraz rozbudowane zaplecze badawczo-rozwojowe pozwalają na oferowanie rozwiązań, które są dopasowane do potrzeb najbardziej wymagających klientów. Projektujemy i wykonujemy wszystkie instalacje w sposób minimalizujący późniejsze koszty eksploatacyjne. Kładziemy szczególny nacisk na jakość swoich usług i w tym celu wciąż ulepszamy oferowane rozwiązania. Jesteśmy w stanie obsługiwać realizacje o znacznym rozmiarze oraz stopniu skomplikowania, jak np. duże galerie handlowe czy hotele.

  Działamy zgodnie ze standardami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001. Ciągłe zdobywanie i pogłębianie wiedzy oraz nowatorskie myślenie pozwoliło zdobyć nam pozycję jednego z ważniejszych wykonawców w obsługiwanym segmencie i zbudować stabilną, godną zaufania markę.

  W swojej działalności zawsze kierujemy się etyką względem klientów, pracowników oraz kontrahentów. Od lat jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Polska Wentylacja, Business Centre Club oraz Fundacji Firm Rodzinnych.

   

   

   

   

 • Nasze marki

  KLIMAT SOLEC oferuje kompleksową obsługę inwestycji budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych. W szczególności firma oferuje:

  projektowanie, montaż oraz serwis nowych instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz ogrzewania łącznie z instalacjami towarzyszącymi oraz pełną automatyką,
  modernizację oraz naprawę istniejących sieci w celu optymalizacji kosztów,
  produkcję pełnej gamy elementów wentylacyjnych.

  KLIMAT SOLEC kładzie szczególny nacisk na jakość swoich produktów oraz usług i w tym celu wciąż ulepsza oferowane rozwiązania. Firma jest w stanie obsługiwać realizacje o dowolnym rozmiarze oraz stopniu skomplikowania.

  KLIMAT PRO to marka KLIMAT SOLEC oferująca szeroką gamę elementów wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych:

  elementy oddymiające,
  elementy prostokątne,
  elementy kołowe,
  elementy elastyczne,
  elementy końcowe,
  elementy dachowe i ścienne,
  tłumiki akustyczne,
  przepustnice,
  okapy wentylacyjne.

  KLIMAT PRO dostarcza sprawdzone produkty wysokiej jakości. Oferowane produkty przechodzą szczegółowe badania i testy, które pozwalają uzyskać wyroby bardzo dobre jakościowo. KLIMAT PRO dostarcza elementy do bardzo różnorodnych obiektów: galerii handlowych, aquaparków, hoteli, restauracji a także obiektów użyteczności publicznej, służby zdrowia, farmacji, przemysłu chemicznego, zakładów produkcyjnych, drukarni czy silosów.

  W trosce o środowisko naturalne KLIMAT PRO prowadzi rygorystyczną politykę środowiskową. Dokłada wszelkich starań, by zmniejszyć potencjalną liczbę zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska. Ogranicza ilość zużywanych materiałów eksploatacyjnych i produkcyjnych poprzez recykling. Dba także o to, by zaoszczędzić energię dzięki odpowiednim systemom zarządzania jej zużyciem.

  Więcej informacji na: www.klimat-pro.pl

   

   

   

   

   

   

  Wayy to nasza najnowsza marka, w całości stworzona w oparciu o wiedzę i wieloletnie doświadczenie specjalistów KLIMAT SOLEC. 

  Wayy to kompleksowe i nowoczesne rozwiązania dla automatyki, łączące szeroki zakres działania, prostotę użytkowania oraz nowatorski design. Wprowadzona przez nas marka umożliwia pełną kontrolę systemów HVAC z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu, wybór optymalnego ustawienia parametrów, a w efekcie odczuwalne zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.

  Więcej informacji na: www.wayy.pl

   

 • Historia

  Do najważniejszych dat w historii KLIMAT SOLEC należą:

  1988 – Powstanie Zakładu Wielobranżowego KLIMAT
  1999 – Wybudowanie nowej siedziby firmy
  2000 – Zmiana osobowości prawnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
  2000 – Utworzenie Działu Serwisu
  2000 – Rozszerzenie oferty o klimatyzację
  2003 – Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
  2005 – Utworzenie Działu Projektowania
  2007 – Wprowadzenie do oferty instalacji grzewczych
  2008 – Wybudowanie nowej hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni 5000 m2
  2008 – Utworzenie Działu Automatyki
  2009 – Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 14001, PN 18001 oraz OHSAS
  2010 – Powstanie Działu Badań i Rozwoju
  2011 – Wdrożenie nowego systemu informatycznego obejmującego większość procesów w firmie
  2012 – Wprowadzenie marki KLIMAT PRO
  2012 – Uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa przemysłowego oraz świadectwa akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego
  2013 – Uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego
  2014 – Przeprowadzenie rocznego cyklu szkoleń dla kadry zarządzającej
  2015 – Wprowadzenie marki WAYY
  2017 – Rozpoczęcie budowy nowego biurowca - etap I
  2018 – Zakończenie budowy nowego biurowca - etap I, rozpoczęcie etapu II
  2019 – Otwarcie nowych oddziałów w Niemczech i Finlandii

 • Wartości

  Polityka wartości

  KLIMAT SOLEC jako odpowiedzialna i świadoma firma stosuje środki zgodne z polityką wartości. Niweluje do minimum możliwość ryzyka występowania wszelkich nieprawidłowości, które mogłyby powstać w skutek działania pracowników, współpracujących z firmą partnerów biznesowych czy innych jednostek. Zapobiega złamaniu obowiązujących powszechnie regulacji prawnych, ogólnych zasad i reguł dobrowolnie przyjętych przez KLIMAT SOLEC oraz ogólnie przyjętych standardów etyczno-moralnych.

  Odpowiedzialność biznesowa KLIMAT SOLEC jest długotrwałym zobowiązaniem oraz dużym wyzwaniem wobec swoich pracowników i partnerów biznesowych. Bazuje na długofalowej strategii opartej na etyce oraz postępowaniu zgodnie ze swoją misją i wartościami. Zdecydowanie reaguje na łamanie zasad polityki wartości, zwłaszcza w sprawach dotyczących prawa antykorupcyjnego.

  Polityka wartości realizowana przez KLIMAT SOLEC równoważy i zabezpiecza interesy różnych stron: zarządu, klientów, dostawców, instytucji finansowych, instytucji użytku publicznego oraz społeczności lokalnych.

  Wszystkie zgłoszenia naruszenia polityki Compliance są przez nas bardzo wnikliwie analizowane, a wszelkie stwierdzone naruszenia są natychmiast naprawiane a także sankcjonowane w myśl polityki zero tolerancji.

  Jeśli mają Państwo wiedzę o naruszeniu tych zasad przez pracowników, współpracowników lub podwykonawców KLIMAT SOLEC prosimy o kontakt na adres: wartosci@klimat-solec.pl

 • Badania i rozwój

  Dział Badań i Rozwoju KLIMAT SOLEC pracuje nad ulepszaniem obecnie oferowanych produktów oraz tworzeniem nowych rozwiązań.

  Praca nad obecnymi produktami to w głównej mierze działania mające na celu zwiększenie szczelności elementów wentylacyjnych, zmniejszenie oporów w instalacjach, zmniejszenie energochłonności czy ustalenie zasad optymalnego doboru konkretnych urządzeń. Dział wyposażony jest we własne laboratorium, które pozwala na badanie wielu parametrów oferowanych produktów. Wszystkie badania odbywają się zgodnie z obowiązującymi polskimi oraz europejskimi normami badawczymi. Dzięki temu wyniki badań są wiarygodne co umożliwia  wprowadzanie na ich podstawie ważnych zmian produktowych, a także dobór odpowiednich urządzeń.

  Jednym z ostatnich projektów Działu Badań i Rozwoju było wdrożenie systemu przewodów i kształtek oddymiających. System posiada pierwszy na polskim rynku kompensator oddymiający, który przejmuje termiczne wydłużenia przewodów oddymiających. W 2013 roku system został dostosowany do wymogów normy PN-EN 12101-7:2012 i jest znakowany znakiem CE.

  W zakresie badania produktów, KLIMAT SOLEC współpracuje z wiodącą w województwie kujawsko-pomorskim uczelnią techniczną Uniwersytetem Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Współpraca z partnerem naukowym daje wiele wspólnych korzyści oraz wspomaga synergię działań w celu oferowania jeszcze lepszych rozwiązań.

   

 • Fundusze unijne

  Od 1 maja 2016 roku KLIMAT SOLEC Sp. z o.o., InvestHR oraz Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP rozpoczęli wspólną realizację projektu partnerskiego „Dobry KLIMAT do rozwoju zawodowego!” w ramach "Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  Celem projektu partnerskiego jest aktywizacja edukacyjno-zawodowa 30 osób biernych zawodowo z województwa kujawsko-pomorskiego, w wieku do 24 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. MŁODZIEŻ NEET), poprzez nabycie uprawnień zawodowych potwierdzonych certyfikatami UDT/URE oraz uzyskanie zatrudnienia przez co najmniej 50% Uczestników Projektu w okresie od 01.05.2016 do 31.01.2017.

  Kapitał Ludzki, Unia Europejska

   

  KLIMAT SOLEC zrealizował projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Projekt „Wzmocnienie potencjału kadry KLIMAT SOLEC Sp. z o.o.” zrealizowany w okresie VII 2013 – VI 2014 w ramach poddziałania 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki miał na celu wyposażenie kadry zarządzającej w wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnej realizacji zadań.

  W projekcie wdrożono platformę rozwojową, zrealizowano 11 tematów szkoleń metodą blended learning oraz przeprowadzono doradztwo. Rezultatem projektu jest podniesienie kompetencji osób kierujących pracownikami w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania zasobami ludzkimi oraz opracowana strategia personalna przedsiębiorstwa.

   

  Kapitał Ludzki, PARP, Unia Europejska

  KLIMAT SOLEC zrealizował cztery projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013.

  Projekt „E-kontakt z otoczeniem dzięki unowocześnieniu i rozszerzeniu systemu ERP przedsiębiorstwa” zrealizowany w ramach poddziałania 4.3 dotyczył rozszerzenia systemu ERP o nowe moduły oraz modyfikację funkcjonujących modułów systemu w celu uruchomienia e-handlu.

  Projekt „Zwiększenie potencjału produkcyjnego KLIMAT SOLEC poprzez budowę hali produkcyjnej oraz inwestycje w nowe technologie i urządzenia” zrealizowany w ramach poddziałania 5.2.2 miał na celu zwiększenie potencjału produkcyjnego firmy. Inwestycje objęły wybudowanie nowej hali produkcyjnej, modernizację istniejącej hali i stworzenie w niej malarni proszkowej, zakup nowych oraz modernizację już posiadanych maszyn produkcyjnych.

  Projekt „Badanie zgodności normatywnej systemu nowoczesnych czujników wentylacyjnych” zrealizowany w ramach Programu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy dotyczył realizacji przedsięwzięcia badawczego obejmującego badanie kompatybilności elektromagnetycznej nowoczesnych urządzeń automatyki, oferowanych obecnie pod marką wayy.

  Projekt „Opracowanie prototypów i badanie na zgodność z normami nowoczesnych elementów instalacji oddymiającej” zrealizowany w ramach Programu Voucher badawczy dotyczył realizacji przedsięwzięcia badawczego obejmującego badanie oporów przepływu powietrza oraz badanie ogniowe dla dwóch nowych elementów instalacji oddymiającej.

  Kapitał Ludzki, PARP, Unia Europejska

 • Odpowiedzialność społeczna

  Odpowiedzialność społeczna KLIMAT SOLEC jest długotrwałym zobowiązaniem oraz dużym wyzwaniem wobec pracowników, partnerów biznesowych, władz samorządowych oraz jednostek użyteczności publicznej. KLIMAT SOLEC bazuje na długofalowej strategii opartej na etyce oraz postępowaniu zgodnie ze swoją misją i wartościami.

  KLIMAT SOLEC angażuje się w pomoc finansową i organizacyjną osobom najbardziej potrzebującym oraz tym, dla których realizacja własnych pasji i zainteresowań jest bardzo ważna. Firma dostrzega i wspiera projekty społeczne z zakresu sportu, kultury oraz inicjatywy organizacji pozarządowych.

  Sport

  Drużyna KLIMAT SOLEC powstała w 2009 roku, kiedy pracownicy swój czas wolny zaczęli spędzać na hali sportowej. Szybko okazało się, że siatkówka stała się pasją całej drużyny. Dzięki wsparciu Zarządu i mocnemu dopingowi ze strony współpracowników, drużyna może dążyć do spełniania sportowych ambicji podczas wielu rozgrywek.

  Pracownicy

  KLIMAT SOLEC jest świadomym i odpowiedzialnym pracodawcą, wrażliwym na problemy pracowników oraz członków ich rodzin. Dzieci pracowników otrzymują karty podarunkowe, a także dofinansowanie do wypoczynku wakacyjnego czy ferii zimowych. KLIMAT SOLEC angażuje się w pomoc dzieciom pracowników wymagających specjalistycznej pomocy medycznej oraz finansuje turnusy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych dzieci.

  Pomoc

  Od wielu lat KLIMAT SOLEC pomaga instytucjom i fundacjom wpierając organizowane przez nie działania. Firma wspomaga Fundację „Wiatrak” i chętnie bierze udział w wydarzeniach organizowanych przez Podopiecznych Fundacji oraz aktywnie wspiera Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych. KLIMAT SOLEC jest sponsorem oraz patronatem wielu inicjatyw kulturalnych.

 • Aktualności

  Dodano: 25.08.2021

  Automatyka przemysłowa Wayy dostępna online

  KLIMAT SOLEC uruchomił sklep internetowy, w którym dostępna jest pełna oferta automatyki Wayy:

  - sterowniki PLC

  - czujniki

  - moduły

  - panele dotykowe

  - akcesoria

  Wayy to najlepszy sprzęt do sterowania instalacjami - polskie produkty z 6-letnią gwarancją. Zapewniamy materiały techniczne, tutoriale, szkolenia i wszelką niezbędną pomoc. 

  Odwiedź sklep Wayy!

   

  Dodano: 01.02.2021

  KLIMAT SOLEC wyróżniony na Forum Firm Rodzinnych

  Kolejny rok z rzędu KLIMAT SOLEC znalazł się w Rankingu Najcenniejszych Firm Rodzinnych w Polsce. Ranking przygotowywany jest przez magazyn Forbes Polska. Wyróżnienie to jest podkreśleniem rodzinnych wartości, jakie towarzyszą nam od ponad trzydziestu lat funkcjonowania na rynku.

   

  Dodano: 11.12.2020

  Panattonni Lublin III zaprosił ponownie KLIMAT SOLEC do współpracy. Tym razem realizujemy sortownię o powierzchni 8100 m2 dla firmy InPost

  Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na usługi InPost, który stał się największym operatorem logistycznym w Polsce. Intensywnie rozbudowuje swoją infrastrukturę, dzięki czemu na tę chwilę dysponuje 12 centrami logistycznymi. Obecnie InPost podejmuje już piąty raz współpracę z Panattoni tworząc w tym roku w Panattoni Park Lublin III sortownię o powierzchni 8100 m kw. Nie mogło przy tej współpracy zabraknąć KLIMAT SOLEC jako wykonawcy instalacji wentylacji, klimatyzacji i automatyki, tym bardziej, że mogliśmy skorzystać z doświadczenia zaczerpniętego ze zrealizowanej chwilę wcześniej bliźniaczej inwestycji w Częstochowie.

  W obu obiektach wykonaliśmy układy wentylacyjne w pomieszczeniach biurowych, które po odpowiedniej obróbce świeżego powietrza w centralach wentylacyjnych, zapewniają na stanowisku pracy właściwą jakość powietrza. Dodatkowo pomieszczenia biurowe wyposażone zostały w urządzenia klimatyzacyjne, przy użyciu których, możemy latem utrzymać temperaturę na odpowiednim poziomie zapewniając pracownikom firmy InPost odpowiedni komfort pracy. Najważniejszym jednak pomieszczeniem sortowni jest hala, w której paczki są przyjmowane i przygotowywane do wysyłki.

  Za pomocą wentylatorów dachowych oraz odpowiedniej kompensacji powietrza zapewniamy prawidłowe przewietrzanie hali i nie tylko, ponieważ obsługujemy również pomieszczenia techniczne takie jak trafostacja, rozdzielnia niskiego jak i wysokiego napięcia czy pomieszczenie teletechniczne. Wszystkie układy wentylacyjne sterowane są za pomocą układów automatyki, zaprojektowanych i wykonanych przez zespół naszych automatyków, między innymi na podzespołach naszej własnej marki Wayy. Dzięki możliwościom zdalnego dostępu do tych układów, możemy szybko reagować w przypadku wystąpienia awarii lub pomóc pracownikom działu technicznego przy konfiguracji systemu, wykonując odpowiednie nastawy.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dodano: 24.11.2020

  KLIMAT SOLEC kolejny raz w gronie lauratów w prestiżowym rankingu Forbesa

  Kolejny rok z rzędu Miesięcznik Forbesa wyróżnił KLIMAT SOLEC tytułem „Diamenty Forbesa" dla jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm w województwie kujawsko-pomorskim. Miesięcznik docenił nasze działania w poszerzaniu oferty, wysoką jakość produktów i usług oraz szybkość reagowania na zmiany. Wyróżnienie „Diamenty Forbesa” potwierdza mocną i stabilną pozycję KLIMAT SOLEC na rynku w Polsce.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dodano: 19.08.2020

  Rozpoczynamy cykl #KlimatNaOszczędzanie 

  Fotowoltaika to świetny sposób na obniżenie rachunków – nie tylko w gospodarstwach domowych, ale również w firmach. Standardowy okres zwrotu z inwestycji w panele fotowoltaiczne wynosi od 6 do 8 lat. W ostatnim czasie obserwujemy znaczą dynamikę w zakresie cen energii, wobec czego ostateczny okres zwrotu inwestycji może być dużo krótszy. Instalacja fotowoltaiczna to również bezkosztowa eksploatacja – a do wszystkich wykonanych przez nas instalacji klient otrzymuje zdalny dostęp, dzięki czemu na bieżąco może śledzić ilość wyprodukowanej energii.

  Umów się na bezpłatną konsultację i audyt – pomożemy dobrać najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy. Obniż rachunki za energię już teraz! Sprawdź ile możesz zaoszczędzić! 
  Więcej informacji na temat fotowoltaiki dla Twojej firmy znajdziesz tutaj.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dodano: 25.03.2020

  Fotowoltaika w ofercie KLIMAT SOLEC

  Fotowoltaika to świetna alternatywa dla tradycyjnych, nieodnawialnych źródeł energii. Energia słoneczna jest ekonomiczna w pozyskaniu, odnawialna i całkowicie bezpieczna.

  Fotowoltaika z KLIMAT SOLEC to: 
  - oszczędność, 
  - niezależna energia, 
  - pomoc w ochronie środowiska, 
  - profesjonalny montaż. 

  Polska leży w strefie geograficznej, gdzie instalacja paneli fotowoltaicznych jest opłacalna. W trakcie najbardziej słonecznych miesięcy w roku energia z fotowoltaiki może pokrywać większość zapotrzebowania energetycznego właściciela instalacji fotowoltaicznej. W KLIMAT SOLEC instalację projektujemy tak, aby uzyskać maksymalny uzysk energii przy określonych warunkach, np. położeniu, powierzchni i kącie nachylenia dachu. Określamy ile można uzyskać energii z instalacji oraz jaki powinien być czas zwrotu inwestycji. 

  Więcej informacji o fotowoltaice dla Twojej firmy: tutaj

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dodano: 27.01.2020

  Wentylacja przemysłowa w ofercie KLIMAT PRO

  Jak wygląda wentylacja w obiektach przemysłowych?

  Używamy to tego celu kanałów spawanych KLIMAT PRO, które dzięki swojej konstrukcji są przeznaczone do montażu w instalacjach wentylacyjnych narażonych na szczególnie ciężkie warunki eksploatacyjne. Dzięki podwyższonej wytrzymałości względem kanałów tradycyjnych, przewody spawane są stosowane przy odciągu i transporcie materiałów o wysokiej ścieralności oraz o znacznej temperaturze, np. spalin.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dowiedz się więcej o szerokim zakresie produktów spawanych KLIMAT PRO tutaj.

  Dodano: 31.10.2019

  Dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska podczas targów podwykonawczych Alihankinta

  Chcielibyśmy podziękować za odwiedzenie naszego stoiska podczas tegorocznych targów podwykonawczych Alihankinta. Z przyjemnością dzieliliśmy się naszym ponad 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie systemów wentylacyjnych z przyszłymi lub obecnymi partnerami biznesowymi.

  Do zobaczenia za rok.

                                                                                                                  

   

  Dodano: 21.10.2019

  Przedstawiamy naszą nową realizację, która jest już na ukończeniu - Immobile K3

  Jest to nowoczesny 5-kondygnacyjny biurowiec z 2-poziomowym parkingiem podziemnym. Budynek to 8 800 m2 powierzchni biurowych i handlowych w centrum Bydgoszczy. KLIMAT SOLEC wykonał na tym obiekcie instalację wentylacji mechanicznej i oddymiania.

                                                                                                                  

   

  Dodano: 20.09.2019

  KLIMAT SOLEC weźmie udział w targach podwykonawstwa Alihankinta w Finlandii

   

   

  Targi odbędą się w dniach 24-26.09.2019 r. w Centrum Sportowo Wystawienniczym Tampere.
  Zapraszamy na spotkanie i rozmowę przy polskim stoisku nr E721.
   
  Targi Podwykonawstwa gromadzą firmy przemysłowe, ekspertów i decydentów. W corocznym wydarzeniu bierze udział około 20 000 specjalistów z branży.
   
  Do zobaczenia na targach!

   

  Dodano: 01.04.2019

  KLIMAT SOLEC otworzył oddział w Niemczech

  W ramach realizacji strategii umocnienia oraz poszerzenia obszaru działalności KLIMAT SOLEC Sp. z o.o. utworzył poza granicami Polski nową firmę zależną w Niemczech.     

                                                                                                                                                                                             

  KLIMAT SOLEC GmbH                            

  Insterburger Straße 6 E                            

  D-29313 Hambühren                               

  Deutschland                                               

  E-mail: info@klimat-solec.de                  

  www.klimat-solec.de                                 

  Powyższa spółka w Niemczech wchodzi w skład struktury grupy kapitałowej KLIMAT SOLEC Sp. z o.o. i tym samym jest jej częścią.
   

   

  Dodano: 29.01.2019

  KLIMAT SOLEC w gronie "Diamentów Forbesa 2019"

  Miło nam poinformować, że KLIMAT SOLEC znalazł się wśród laureatów prestiżowego grona „Diamentów Forbesa 2019”.

  „Diamenty Forbesa” to doroczny ranking przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach najskuteczniej zwiększyły swoją wartość. Wyniki rankingu zostały opracowane w redakcji „Forbesa” na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firmy. W tym roku KLIMAT SOLEC w rankingu zajął wysokie miejsce, potwierdzając tym samym, że jest prężnie i stabilnie rozwijającym się przedsiębiorstwem z województwa kujawsko - pomorskiego. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Firma KLIMAT SOLEC zostanie wymieniona w publikacji „Diamenty Forbesa 2019”, która ukaże się pod koniec stycznia 2019 roku. KLIMAT SOLEC znalazł się wśród przedsiębiorstw o najbardziej dynamicznym wzroście wartości. Tytuł „Diament Forbesa 2019" jest potwierdzeniem pozycji w gronie najlepszych firm na polskim rynku.

  Dodano: 20.11.2018

  Jubileusz 30-lecia istnienia KLIMAT SOLEC

  KLIMAT SOLEC w tym roku obchodzi wyjątkowy jubileusz 30-lecia działalności firmy. Z tej okazji, mamy zaszczyt zaprezentować Państwu film ukazujący historię działalności firmy.

   

   

   

   

   

   

  Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu

  Dodano: 11.06.2018

  KLIMAT SOLEC kolejny rok wyróżniony Gazelą Biznesu

  KLIMAT SOLEC został wyróżniony statuetką za dynamiczny rozwój w roku 2017. Nagroda została nam przyznana kolejny rok z rzędu. „Gazele Biznesu” to prestiżowy ranking najlepiej rozwijających się firm w Polsce. O miejscu i wyróżnieniu decyduje procentowy przyrost obrotów w ciągu ostatnich trzech lat. Ranking prowadzi redakcja „Pulsu Biznesu”, korzystając ze wsparcia wywiadowni gospodarczej Coface Poland.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dodano: 11.04.2018

  Nagroda dla CH SERENADA

  Centrum Handlowe Serenada otrzymało nagrodę Property Design Awards 2018 w kategorii „Bryła” – Centrum Handlowe. W ciągu kilku dni to już drugie wyróżnienie dla tego obiektu. Poprzednio Serenada otrzymała nagrodę CEE Retail Real Estate Awards 2018 w kategorii „Retail Project”.

  Firma KLIMAT SOLEC zrealizowała w tym obiekcie następujący zakres prac:

  1. Instalację do systemu BMS:
  - instalacji wentylacji bytowej - wentylatory wyciągowe, aparaty grzewczo-wentylacyjne, kurtyny powietrzne, nagrzewnice kanałowe, klimatyzacja, klapy ppoż. instalacji bytowej wraz z automatyką Wayy (15 rozdzielnic, ok. 140 urządzeń oraz zasilanie ok. 250 klap ppoż.);
  - wentylacji mechanicznej lokali najemców;
  - wentylacji mechanicznej pasaży centrum;
  - wentylacji pomieszczeń technicznych (5 central wentylacyjnych z automatyką Wayy);
  - węzła pętli stałotemperaturowej (wieże chłodnicze z automatyką Wayy);
  - systemów CO, CT, CWU i CTSPW wraz z węzłem ciepła;
  - urządzeń i automatyki systemu oddymiania;
  - urządzeń i automatyki systemu napowietrzania;
  - urządzeń i automatyki systemu przewietrzania parkingów;

  2. Wykonanie systemu BMS dla instalacji HVAC – MyWayy: monitoring i sterowanie instalacji wentylacji bytowej, central wentylacyjnych, węzła pętli stałotemperaturowej, systemu przewietrzania parkingów, monitoring węzła ciepła.

  Więcej informacji nt. automatyki Wayy – www.wayy.pl

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dodano: 26.10.2017

  Otwarcie nowego biurowca

  24 października nastąpiło długo oczekiwane otwarcie nowego biurowca. Od tego dnia wszyscy pracownicy z poprzedniego budynku zaczęli pracę w nowej części. Cieszymy się, że powstał bardzo ciekawy budynek - nowoczesny, bezpieczny oraz atrakcyjny architektonicznie. Warto podkreślić, że z myślą o osobach niepełnosprawnych zamontowana została winda.